Sim2 er en av få produsenter som har satset på LED som lyskilde i en projektorer. Diodenes hurtighet og gode fargeegenskaper sammen med DLP-teknikkens høye fyllingsgrad, er egenskaper som til sammen gir flotte bildeopplevelser. M.150.S leverer 1200 Lumen, noe som de selv mener tilsvarer 1800 lumen med vanlig lampeteknologi. Diodene har en forventet levetid på 30000 timer. Det er mye! Projektoren kommer med komplett CMS og gråskalajustering. Den er også automatisk selvkalibrerende etter første kalibrering, og kalibreringssoftwaren kompenserer automatisk for fargeforskyvningen i 3D-brillene slik at fargegjengivelsen blir korrekt også på 3D. (14/10/2014)